Sập Ngồi Đục Ngũ Phúc Gỗ Gụ 1M8 X2M2

Sập ngồi Ngũ Phúc

Dài 2m2 Rộng 1m8

Khuôn 10p ván 2p

Dạ tiền 10p , hông 8p

Đồ gỗ Huy Hoàng   
  • Miễn phí ship hàng 50km đầu tiên
  • Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu
  • Khách hàng được kiểm tra mộc đảm bảo ứng ý mới hoàn thiện